post@leggeteknikk.no| 90 07 8666

Leggeteknikk har 32 års erfaring og høy kompetanse. Vi tar i hovedsak oppdrag i Rogaland. Oppdragsgivere er private, bedrifter, stat og kommune. Arbeider som utføres er natursteinsarbeider, brolegging, belegningsstein.

Leggeteknikk er en av få i Rogaland som kan tilby maskinell legging av belegningsstein. Dette gjør at vi ka ta på oss oppdrag på større arealer.

Vi satser på kvalitet og fornøyde kunder, å sørger for at arbeidene blir utført raskt og effektivt. Vi kan bistå med alt i fra problemløsing til utførelse og veiledning.

Ta gjerne kontakt for prisoverslag og forespørsel!

CIMG0037    11102009164

error: Content is protected !!