post@leggeteknikk.no| 90 07 8666

Det finnes en lang rekke ulike støttemurer, man får støttemurer både i granitt, naturstein, betong, trevirke og jord. Det billigste og mest vanlige er støttemurer av betong eller granitt.

En støttemur blir brukt til så mangt, man kan bygge opp terrenget for å få utnyttet tomten mer, man kan også bruke den til blomsterbed, gjerde og lignende.

CIMG0005_0001    DSC00786 (1)

error: Content is protected !!